Jdi na obsah Jdi na menu
 


Původ  

Kořeny britské krátkosrsté kočky musíme hledat ve Velké Británii kolem roku 1900. V té době začali dobře postavení
Angličané s předváděním a vystavováním exotických plemen koček, která téměř bez výjimky pocházela z asijských zemí.
Velice oblíbené byly pro svůj nápadný zevnějšek především siamské kočky, (turecké) angory a předchůdci perských
dlouhosrstých ko
ček. Mnoho milovníků koček té doby mě­lo nejen exotické kočky (v této souvislosti se rozumí
kočky exotického původu a vzhledu, nikoli plemeno exotická krátkosrstá.), ale také zcela běžné domácí kočky
ty nespadaly co do krásy a barvy do žádného importovaného plemene, ale nebyly ani žádným „zajímavým"
plemenem. Společnost je brala jako naprosto obyčejné kočky. Typ těchto domácích koček se poněkud lišil,
protože nikdy nebyly úmyslně plemeněny. U řady milov­níků vzniklo přání zapojit i domácí kočky z anglické
pevniny do chovu ušlechtilých koček, aby mohly na výstavách posloužit jako protějšek mnohem jemněji stavěných
exotických krátkosrstých plemen. Ideálním jedincem, o něhož se chovatelé snaži­li, byla kočka se stavbou mohutně
stavěné angory (předchůdce perské dlouhosrsté
kočky), ale s krátkou srstí. Aby dostali požadovaný typ,
selektovali své domácí kočky kompaktní a podsadité stavby a zkřížili je s perskými kočkami.
Zpočátku bylo toto plemeno, pokřtěné mezitím na britskou krátkosrstou kočku, chováno především
v modré barvě srsti, vzhledem k tomu, že tato barva byla v té době považována za obzvláště „šik". Nebyli to ostatně
jen Angličané, kdo se zabýval chovem a vystavováním koček. I na evropské pevnině začal zájem o plemena koček
vzrůstat a také tam chovatelé pracovali stejným způsobem, aby ze svých obyčejných domácích koček vyšlechtili
luxusní a výstavní plemena. Kočky z evropského kontinentu byly stejného druhu jako kočky, které se chovaly
ve Velké Británii, ale nenazývaly se britské, ale evropské krátkosrsté kočky. Protože se obě plemena sobě hodně podobala
a jak s britskou, tak s evropskou krátkosrstou kočkou byla pravidelně křížena angora, začalo se rychle mluvit o vzájemném
působení mezi Velkou Británií a evropskou
pevninou. Přibližně ve stejném období se ve Skandinávii zabývali selektivním
chovem krátkosrstých domácích koček; ty byly vystavovány pod názvem evropská krátkosrstá kočka, ale skandinávské
kočky byly zcela jiného typu, protože ve Skandinávii, na rozdíl od ostatních zemí, se dbalo na čistotu koček a křížení s angorami
(a později perskými dlouhosrstými kočkami) nebylo povoleno.
Obrazek

Hlava 

Hlava britské krátkosrsté kočky vypadá velmi masivně. Hlava je kulatá, s plnými tvářemi a širokou lebkou, a je umístěna na krátkém,
silném, svalnatém krku. Malé uši jsou krátké a široké na základně a stojí široko od sebe. Oči jsou velké a kulaté; mohou mít různé barvy,
v závislosti na barvě srsti. Široký nos je krátký a rovný, nasazení nosu nesmí být příliš výrazné, ale musí přecházet v mírné prohnutí (stop) na kulatém
čele lebky. Brada je mohutná a dobře vyvinutá. Na výstavách se zřetelný stop posuzuje mimo jiné jako chyba. Dospělí kocouři mají
masivnější hlavu než kočky a mají tzv.
„kocouří tváře"
Tělo 

Od obyčejných krátkosrstých domácích koček se britská krátkosrstá kočka neliší jen kvalitou srsti, ale především stavbou těla,
která vykazuje některé podobnosti se stavbou perské kočky. Britské krátkosrsté kočky jsou středně velké až velké. Mají mít široký hrudník
a krátká osvalená záda; stavba má být ve všech ohledech podsaditá. Nohy jsou krátké a rovné, s kulatými mohutnými tlapkami.
Silný ocas je krátký až středně dlouhý a má zakulacenou špičku.

Srst 

Hustě rostlá, krátká srst je na omak silná, pružná a kvůli hustotě a tloušťce nepřiléhá hladce, ale trochu od těla odstává.
Některé britské krátkosrsté kočky mají říd­kou, dlouhou nebo jemnou srst; ty nejsou vhodné na výstavy.

Barvy  

 

Srst britské krátkosrsté kočky může mít velmi mnoho různých barev a kreseb. Nejznámější a nejoblíbenější barvou je však už dlouhá léta
barva modrá. Modrá britská krátkosrstá kočka se někdy chybně nazývá kartouzská.


Plné barvy 

Plně zbarvená britská krátkosrstá kočka se mj. vyskytuje v bílé, černé, modré, čeřvené, krémové, čokoládové a lilové. Plně zbarvené britské
krátkosrsté kočky mají mít měděné až oranžové oči, s výjimkou bílé britské kočky, která může mít také modré oči nebo smí
být různooká, (tj. jedno oko je modré a druhé oranžové). S výjimkou bílé britské krátkosrsté kočky nesmějí být v srsti plně zbarvených
britských krátkosrstých koček žádné bílé chlupy ne­bo skvrny; každý chlup má mít od špičky až po kořínek co nejstejnější barvu.
To nazýváme „dobře přebarvený". Některá plně zbarvená koťata mají v srsti slabou kresbu, které se říká „ghostmarking". Tyto vágní náznaky
kresby zůstávají někdy v srsti viditelné, i když zvíře dospěje. Na výstavě se tyto náznaky kresby penalizují, ačkoli u krémových a červeně zbarvených
britských krátkosrstých koček se občas přimhouří oko, protože je neobyčejně obtížné chovat britskou krátkosrstou kočku v těchto barvách
zcela bez jakékoli kresby. Plně zbarvená kočka se stříbřitě bílou podsadou se nazývá kouřová (smoke). 

 

Parti colours - bíle skvrnité kočky
Parti colours jsou zbarvené kočky s bílými skvrnami v srsti. Existují v různých varietách a mají názvy
závislé na množství bílé v srsti a na rozložení barev. Nejznámější jsou bikolor a trikolor. Pro obě variety platí, že bílá nesmí zabírat
víc než třetinu těla, ale také ne o mnoho méně. Bikolor má vždy plně zbarvenou srst a bílá nezau
jímá víc než třetinu jeho těla. Na výstavách
vidí posuzovatelé nejraději co nejsymetričtější rozdělení barev a je žádoucí, aby se u této variety objevilo na čele obrácené bílé V.
Pro trikolory platí stejná pra­vidla jako pro bikolory, ale ti mají místo jedné základní barvy dvě základní barvy
(z nichž je jedna vždy červená nebo krémová), které tvoří velké pravidelné skvrny nepřecházející jedna v druhou. Pokud je hlavní barva
trikolora černá, nazývá se také černý želvovinový s bílou, a pokud je hlavní barva modrá, jmenuje se také modrý želvovinový s bílou
nebo modro-krémový s bílou. Je obtížné vyšlechtit dobrou bíle skvrnitou britskou krátkosrstou kočku, protože páření dvou dobře zbarvených
bíle skvrnitých koček není žádnou zárukou, že koťata budou zbarvená stejně. Bíle skvrnité kočky s velkým podílem bílé barvy v srsti
se jmenují harlekýn a van. Harlekýn má jednu nebo více zbarvených skvrn na hlavě a řadu malých skvrn na těle a zbarvený ocas. Van má barvu
pouze na hlavě a zbarvený ocas. Kromě toho, že vypadají nesmírně přitažlivě, dá křížení vana nebo harlekýna s plně zbarvenou
kočkou často korektní bikolory nebo trikolory. Nejnovější barvy a kresby ve skupině parti colours se týkají koček
s čokoládovou ve zbarvených částech nebo s kresbou srsti.


Tortie neboli kočky želvovinové
Kočky, které mají v srsti různobarevné skvrny, ale žádné bílé, se nazývají želvovinové kočky neboli tortie.
Tyto kočky jsou téměř vždy ženského pohlaví. Na rozdíl od želvovinových koček s bílou, které mají zřetelně ohraničené barevné skvrny,
musí být skvrny u těchto koček velmi malé a mají se co nejvíce překrývat, což ústí ve velmi zvláštní, melírový efekt. Hlavní barva může
být mimo jiné černá, modrá, čokoládová a lilová a druhá barva je vždy červená nebo krémová. Barva očí je měděná až oranžová.

Kočky s tabby kresbou
Jsou čtyři různé kresby srsti - habešská (ticked), tygrovaná (mackerel), tečkovaná (spotted) a mramorovaná (blotched).
Kresby se mimo jiné vyskytují v černé, červené a modré, ale možné jsou také ostatní barvy. Kresba musí být co nejzřetelnější. Velmi populární jsou
kočky se stříbřitě bílou podsadou. Kočky s kresbou mají mít
měděné až oranžové oči, s výjimkou stříbrných koček s kresbou. Ty mají oči oranžové nebo zelené.  

Stříbřitá 

Tyto přitažlivé variety neexistují ještě mezi britskými krátkosrstými kočkami tak dlouho, ale jsou velmi v módě. Stříbřitě bílá podsada vznikne tak,
že určitý gen (nazývaný inhibitor) brzdí tvorbu pigmentu na základně chlupu, tedy od ko
řinku. Tím každý jednotlivý chlup v srsti, viděno
od kořínku, vypadá částečně nepigmentovaný - takovou srst označujeme jako „stříbřitě bílou". Zbytek srsti je normálně pigmentován,
a může tedy být například černý nebo červený. Rozlišují se plně zbarvené kočky a kočky s kresbou se stříbřitě bílou podsadou. Pokud
působí gen inhibitor u plně zbarvené kočky, nazýváme ji „smoke" - kouřová. Na výstavách posuzovatelé rádi vidí, když u těchto
koček zabírá pigment přibližně polovinu každého jednotlivého chlupu. Kočkám s kresbou se dávají různá jména, v závislosti na množství
pigmentu v srsti a na barvě pigmentu. U „shaded chinchi-lla" (stínované) obsahuje pigment asi třetina každého chlupu
a u „tipped chin-chilla" (závojové) přibližně osmina. Tato pojmenování se dávají pouze kočkám s černým pigmentem nebo od něj
odvozených barev jako jsou modrá, čokoládová a lilová. U zbarvení kameo je pigment červený nebo krémový; tento pigment
zaujímá přibližně třetinu srsti. Kočky s červeným nebo krémovým zbarvením, kdy je pigmentovaná pouze jedna osmina srsti
(špička chlupu),
se nazývají „shell" (la­sturové).
Množství pigmentu v srsti může ve vrhu kolísat, a je tedy na chovatelích, aby stále selektovali kočky
s požadovaným množstvím pigmentu. Kočka s kresbou, jejíž srst je pigmentována z poloviny, se nenazývá smoke - vzhledem k tomu,
že tento název se používá jen pro plně zbarvené kočky , ale stříbřitá tabby (silver tabby). Z některých činčil a koček stínovaných, které nejsou
homozygotní pro inhibitoro-vý faktor, mohou vzniknout tzv. zlatá zví­řata („golden"). To jsou v podstatě černé kočky s kresbou, u nichž se kresba
stejně jako u stříbrné verze dále šlechtí selekcí.


Colour points - kočky s akromelanickými
odznaky
Nejnovější - a nápadně krásná - srst, která byla u britské krátkosrsté kočky vyvinuta, je colour point. Několik anglických a nizozemských
chovatelů kvůli tomu zkřížilo perské kočky s akromelanickými odznaky s britskými krátkosrstými kočkami.
Colour pointi se vyskytují ve všech barvách,
které můžeme vidět i u perské kočky s akromelanickými odznaky a stejně jako u ní má být kontrast
mezi barvou těla a zbarvenými odznaky (nazývanými též himalájská kresba) co nejzřetelnější. V tomto okamžiku má ještě většina britských
krátkosrstých koček s akromela­nickými odznaky světle modré oči, ale chovatelé usilují o kočky s tmavě modrou barvou očí.

Zvláštnosti 

 

Protože se občas páří perské a britské krátkosrsté kočky, mohou se dvě britské krátkosrsté kočky postarat o překvapení tím,
že budou mít jedno či více dlouhosrstých koťat .

 

 


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

canada cialis online afhsdbcaddergoqunah

(RebfDyexy, 6. 5. 2021 0:16)

can you buy cialis with no prescription https://rcialisgl.com/ - cialis peru buy voucher for cialis daily online

safeway pharmacy near me dgsolbvfdaddergojobpo

(LbsoDyexy, 4. 5. 2021 15:45)

how to obtain cialis https://ucialisdas.com/ - canadian cialis no prescription cialis over the counter in mexico

what is the best way to take viagra fhwsbbolthdSmidaBtjnoultz

(Fmrfsnice, 3. 5. 2021 17:44)

cialis wikipedia https://cialisee.com/ - cialis for sale on amazon cialis lilly australia

randalls pharmacy afhdbcaddergohhsgr

(RfvbDyexy, 1. 5. 2021 22:29)

free samples cialis https://cileve.com/ - cialis with out prescription cialis online

professional thesis writing service fhsbbolthdSmidaBtjnoultg

(Fbsfsnice, 30. 4. 2021 18:17)

online drugs https://uspharmus.com/ - canadian mail order pharmacies online medicine tablets shopping

fresh market pharmacy afhdbcaddergoigumg

(RfvbDyexy, 25. 4. 2021 2:45)

generic cialis https://cileve.com/ is it legal to buy cialis online?

miluju kočky a kotata

(kristýna, 23. 1. 2010 10:57)

tahle stránka je supeer!!!tuhle kočku jsem si vždycky přála mít.ale máme jen brytskou černou a bombajskou kluka a holku jmenují se jerry a amálka.mneli jsme este lizu ta byla mourovata a pusu a tlapky mnela bili.potom jsme mneli adelku ta byla mourovata ale umřela protože se otrávila. :-(